Megbízóink

unionlogo

postalogo

signallogo

avuslogo

marshlogo

corislogo

dekralogo

mapfrelogo

leaseplanlogo

vanameydelogo

Panaszkezelési szabályzat

A szolgáltató: Expert Unió Kft 1181 Budapest, Gilice tér 46/b. 
Tevékenységi köre: Kockázatértékelés, kárszakértés, kárbecslés, műszaki
vizsgálat.
Alapfogalmak:
Panasz: kifejezetten az Expert Unió Kft tevékenységével, szolgáltatásával
kapcsolatos észrevétel, kifogás.
Panaszos: (ügyfél) az Expert Unió Kft-vel, kifejezetten az Expert Unió Kft által
nyújtott tevékenység és/vagy szolgálatatás során kapcsolatba kerülő természetes,
vagy jogi személy.
Panaszkezelő: az Expert Unió Kft ügyvezetése, amely felel a panaszok
megfelelő kezeléséért, a panaszkezelési szabályzat betartásáért.
Szolgáltatási színvonalunk emeléséhez és a minőségi munkavégzéshez
elengedhetetlen és fontos, ügyfeleink és megrendelőink (továbbiakban
ügyfeleink) visszajelzése.
Tevékenységünk során mindent megtesszük szolgáltatásunkat ügyfeleink
megelégedésére végezzük. Amennyiben ennek ellenére ügyfeleink panasszal
és/vagy kifogással élnek, a bejelentést az alábbiak szerint kezeljük.
A panasz benyújtásának módja: panaszt, kifogást észrevételt minden esetben
kérjük írásban beadni. Amennyiben munkatársainkhoz és/vagy
alvállalkozóinkhoz szóbeli panasz érkezik, és azt a helyszínen nem tudják
maradéktalanul orvosolni, haladéktalanul tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy
panaszukat a nyomonkövethetőség érdekében elektronikus úton, levélben vagy
személyesen írásban adják be. Ha a szóbeli panasz a helyszínen orvosolható,
panaszkezelési eljárás nem indul, így azt nem kell nyilvántartásba venni.
Elérhetőségeink: email: iroda@expertunio.hu, levelezési cím: Expert Unió Kft
1181 Budapest, Gilice tér 46/b, ügyfélszolgálati iroda: 1181 Budapest, Gilice tér
46/b. Az aktuális nyitvatartási idő minden esetben a honlapon
www.expemindenrtunio.hu címen található meg.
A panaszbeérkezését követően azt haladéktalanul továbbítani kell a
panaszkezelőnek. A panaszra a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül
válaszolni kell. Ha az Expert Unió Kft-n kívül álló akadály miatt a panasz a fenti
határidőn belül nem vizsgálható ki teljes körűen, erről a panaszost az új határidő
megjelölésével tájékoztatjuk. A panaszkezelés során a panaszost, az erre
irányuló kifejezett kérésére tájékoztatjuk a panaszügy állásáról.
A panaszkezelés során a panaszokat és panaszosokat mindenféle
megkülönböztetés nélkül, azonos módon kezeljük.
A panasz kivizsgálása során rugalmasan együttműködünk az ügyféllel, ha a
panasz jellege megkívánja, együttműködünk a szolgáltatásunkban résztvevő
egyéb szervezetekkel.
A panaszkezelési szabályzat kiterjed az Expert Unió minden munkavállalójára,
valamint a szolgáltatásnyújtásban résztvevő alvállalkozókra és azok – a
szolgálatatásban résztvevő – alkalmazottjaira.
A panaszkezelés során, az adatkezelési szabályok betartásával az Expert Unió
Kft ellenőrizheti az ügyfél személyazonosságát. Az ügyfél eljárhat
meghatalmazott útján is, ebben az esetben a meghatalmazást közokiratba, vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Képviselő vagy
meghatalmazott útján történtő eljárás esetén az Expert Unió Kft ellenőrizheti az
ügyben eljáró jogosultságát.
A panaszok iktatása, az intézkedések és válaszok tárolás -visszakereshető módon
-  elektronikus úton történik. Azokat 5 évig őrizzük meg.
Panaszra a válaszadás elektronikus úton – emailben – vagy írásos formában –
levélben történik. A válaszadás során törekszünk a közérthető, egyértelmű
fogalmazásra. 
Amennyiben az ügyfél nem elégedett a válaszadással felülvizsgálatot kérhet.
Ebben az esetben a új eljárás lefolytatására kerül sor. Ha az új eljárás során,
ismételten a korábbi eljárás eredménye születik meg, a válaszadásban a korábbi
válaszra hivatkozhatunk. 
A panaszkezelési eljárás teljes folyamat alatt az Expert Unió Kft adatkezelési
szabályzatának megfelelően kell az adatokat kezelni.
A panaszok kivizsgálását követően kiértékeljük a panasz tárgyát és ha szükséges
megtesszük a szükséges intézkedéseket, a jövőbeni hasonló esetek elkerülésére,
illetve a szolgáltatás minőségének javítására.

 

 

Budapest, 2022.10.01.

 

 

Bánfalvi Csaba                                                             Báthory Csaba
     ügyvezető                                                                     ügyvezető
         sk.                                                                                 sk.

 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Adatvédelmi incidens szabályozás
Panaszkezelési szabályzat